TEAM

 • B. L. JAIN

  Partner

 • R. B. Golecha

  Partner

 • Sanjay Dudhawat

  Partner

 • Parag Jain

  Partner

 • Anuj B. Golecha

  Partner

 • Sourabh Agrawal

  Partner, BJAA Raipur

 • Hemant Malu

  Partner, BJAA Jodhpur

 • Vishal Sheth

  Partner - Indirect Tax

 • Eshank M Shah

  Head-Startup Advisory & Transaction Advisory

 • Pawan Gulecha

  Head Assurance

 • Rahul R Golecha

  Head - Intl. Tax & Regulatory

 • Rohit Golecha

  Head – Direct Taxation Litigation

 • Saurav Sharma

 • Shashishekhar Yadav

  Senior Manager - Indirect Tax

 • Vivek Pokharna

  Head - Indirect Tax